UYGULAMALI (KLİNİK) PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI*

I. Dönem

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S Kredi ECTS**
12015083 Çocuk ve Ergenlerde Psikolojik Değerlendirme S 3 4
12015091 Araştırma Teknikleri ve Bilgisayar Uygulamaları Z 3 8
12015089 Bilişsel Davranışçı Terapi Yaklaşımları Z 3 4
12015085 Çocuk ve Ergen Psikopatolojisinde Seçme Konular S 3 6
12015093 Yetişkin Psikopatolojisinde Seçme Konular S 3 6
12015087 İstatistik (Uygulamalı) S 3 8
12015025 Psikoterapi (Gestalt Psikoterapisi) S 3 4
12015079 Aile Tedavi Yaklaşımları S 3 4
12015013 Bilişsel Süreçler S 3 4

 

II. Dönem

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S Kredi ECTS**
12015096 Yetişkinlerde Psikolojik Değerlendirme S 3 4
12015034 Klinik Görüşme Z 3 8
12015098 Zihinsel Değerlendirme Z 3 4
12015088 Klinik Psikolofarmakoloji S 3 4
12015094 Travma Psikolojisi S 3 4
12015016 Psikoterapi (Gestalt Psikoterapisi) II S 3 4
12015024 Çocuk Psikoterapisi S 3 6
12015102 Bilişsel Davranışçı Terapi Süpervizyonu S 3 8
Klinik Psikoloji Semineri S 4

 

III. Dönem

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S Kredi ECTS**
12015029 Süpervizyonlu Çocuk Kliniği Pratiği Z 3 30
12015006 Süpervizyonlu Yetişkin Kliniği Pratiği Z 3 30

*Bu program “EuroPSY Yönetmeliği” çerçevesinde “Uzman Klinik Psikolog” olarak alanda çalışabilmek için öngörülen bütün koşullara uygun olarak yürütülmektedir.

**Seminer dersi dahil, en az 60 ECTS kredi ders almak zorunludur.