GELİŞİM PSİKOLOJİSİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI*

I. Dönem

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S Kredi ECTS**
Nicel Araştırma Yöntemleri S 3
Yaşam Boyu Gelişim I: Doğum Öncesinden Ergenliğe S 3
Bilgi İşleme Süreçleri S 3
Bilişsel ve Algısal Gelişim S 3
Çocuk Psikopatolojisi S 3
Gelişim Psikolojisinde Uygulamalar SZ 3
Bilişsel Psikolojide Uygulamalar S 3

 

II. Dönem

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S Kredi ECTS**
Araştırma İstatistiği S 3
Yaşam Boyu Gelişim II: Yetişkinlikten Yaşlılığa S 3
Nitel Araştırma Yöntemleri S 3
Aile Sistemi: Ebeveyn-Çocuk ve Eşler Arasındaki İlişkiler S 3
Kişilik ve Sosyal Gelişim S 3
Gelişim Psikolojisi Semineri SZ 3
Bilişsel Psikoloji Semineri SZ 3

Not: Öğrencilerin ilk dönem toplam 15, ikinci dönem ise toplam 9 kredilik ders almaları gerekmektedir.