Vizyonumuz; psikoloji biliminin farklı alanlardaki gelişimine evrensel düzeyde katkı sağlamaya yönelik yöntem, paradigma ve kuram geliştiren, bilimsel/etik standartları yüksek araştırmalar gerçekleştiren, insan davranış ve zihinsel süreçlerine ilişkin benzerlik ve farklılıklar temelinde, disiplinlerarası çoklu bakış açılarını benimsemiş bilim politikaları üretebilen, yaşam boyu öğrenmeye açık ve Ankara Üniversitesi’nin misyon ve vizyonuyla desteklenmiş olarak mensubu olmaktan gurur duyduğumuz bir bölüm olmaktır. Bunun bir yansıması olarak psikolojinin toplum ve insanlık yararına kullanılmasına katkıda bulunacak eğitim ve meslek elemanlarını yetiştirmek ve yüksek düzeyde araştırma ve uygulamalar gerçekleştirebilecek öğretim elemanı ve psikologlar yetiştirerek yeni kurulmuş ve gelişmekte olan üniversitelerin psikoloji bölümlerine katkıda bulunmak ve öğrencilerimizin psikoloji araştırma ve uygulamalarına yönelik geniş, kavramsal bir çatı oluşturabilmelerine zemin hazırlayacak bir kültür sağlamak bir diğer görev ve sorumluluğumuzdur.