Çağdaş psikoloji biliminin bilgi birikimini toplumun ve insanlığın yararına kullanabilen, araştıran-sorgulayan, bilgi üreten, kendine güvenen, yaratıcı ve problem çözebilen, dünyada yaşanan olaylara ve toplumsal konulara duyarlı, yeterliklerinin ve sınırlarının farkında olan kaliteli psikologlar yetiştirmek bölümümüzün en temel misyonudur. Bu misyondan hareketle gerek bölüm içi ve gerekse bölüm dışı dersler ve öğretim üyesi-öğrenci etkileşimleriyle, mezuniyet düzeyine gelmiş öğrencilerimizin; bir üniversite mezunu olarak psikoloji bilgilerini etkin bir anlatım ve dil becerileriyle ifade edebilen, bilimsel düşünebilen, psikolojideki belirgin kavram, kuram, yaklaşım ve uygulamalara yönelik temel bilgi düzeyine ve araştırma deseni oluşturma, veri toplama, yorumlama, raporlama ve bildirme beceri ve deneyimine sahip, etik uygulamaları ve bilimsel sorgu biçimlerini bilen, bağımsız karar alabilen ve kendilerini bu konuda geliştirebilen bireyler olarak hayata atılmalarını sağlayabilmeyi görev saymaktayız. Ayrıca ülkemiz ve dünyadaki psikoloji biliminde önemli roller üstlenebilecek nitelikli akademisyenler yetiştirmek bir diğer misyonumuzdur. Yetişmelerine fırsat tanıdığımız genç akademisyenlerin ise; bilimsel düşünce biçimlerini geliştirebilen, uzmanlaştıkları bilim dalının doğasına uygun ayırt edici gözlemler yapabilen, nitelikli araştırmalar tasarlayabilen, ilgili kuramlar temelinde bulgularına ilişkin kanıtlanan ve kanıtlanamayan bilgileri değerlendirebilen, yeni projeler üretebilen esnek ve alternatif bakış açısına sahip, kararlarını ilgili etik ilkeler temelinde alabilen, yeterli/yetkin ve bağımsız akademisyenler olarak aramıza katılmalarını desteklemekteyiz.