Bölüm Sekreteri
Yakup GENÇTÜRK
Telefon: +0 312 310 32 80 / 1254

Adres:

Ankara Üniversitesi DTCF Psikoloji Bölümü

06100 Sıhhiye, ANKARA

Telefon:

+90 312 310 32 80 – 1751/1070/1253

2