Ankara Üniversitesi Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalı’na Hoş Geldiniz!
Gelişim Psikolojisi döllenmeden ölüme kadar uzanan zaman boyutunda, yaşa bağlı olarak görülen düzenli ve birbirini izleyen değişimlerdir. Gelişme ve değişmenin şekil değiştirerek de olsa yaşamın her döneminde devam ettiği araştırma bulgularıyla kanıtlanmıştır. Bunun için çağımız gelişim psikologları yalnız çocukluk dönemini değil ergenlik, gençlik, yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerini de çalışma alanları içine almıştır. Bu daldaki psikologlar, gelişimin değişik dönemlerinde ortaya çıkan davranışlar ile çeşitli çevre koşullarının ve kalıtımın davranışları nasıl etkilediğini araştırarak; ilgili ilkeleri belirlemeye ve açıklayıcı kuramları geliştirmeye çalışırlar. Gelişim Psikologları insanı fiziksel, bilişsel, sosyal-duygusal ve kişilik gelişimi olmak üzere dört temel alanda incelemektedirler. Gelişim alanları birbirinden bağımsız olarak işlev görmez. Bir alandaki değişim diğer alanı hem etkiler hem de ondan etkilenir. Dolayısıyla insan gelişimi bütünlüğü içinde ele alınması gereken bir süreçtir. Gelişim psikologları bu çalışmalarını sürdürürken bir yandan biyolojik bilimlerle, öbür yandan da psikolojinin diğer dallarıyla yakın bir ilişki ve etkileşim içinde bulunurlar.
Gelişim Psikolojisi, psikolojinin son 50 yılda en hızlı gelişme göstermiş olan temel bir inceleme, uygulama ve uzmanlaşma alanıdır. Psikolojinin diğer uzmanlık alanlarıyla, özellikle sosyal psikoloji, klinik psikoloji ve bilişsel psikolojiyle yakından ilişkili olmakla birlikte belirtilen alanlardan ayrı olarak, aynı zamanda bir uygulama alt alanıdır. Psikolojinin diğer uzmanlık alanları dışında, Gelişim psikolojisi alanında yapılan araştırma ve uygulamaların, eğitim bilimleri, özel eğitim, sınıf öğretmenliği, ruh sağlığı ve çocuk gelişimi gibi diğer uzmanlık alanlarına da önemli yansımaları vardır.
Ankara Üniversitesi gelişim psikoloji anabilim dalı halen 1 profesör ve 1 yardımcı doçentten oluşmaktadır. Gelişim psikolojisi anabilim dalında yüksek lisans programı 2010 yılından beri aktif olarak sürdürülmektedir.