UYGULAMALI (KLİNİK) PSİKOLOJİ DOKTORA DERS PROGRAMI*

I. Dönem

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S Kredi ECTS**
12016013 İleri İstatistik Z 3 10
12016019 Psikopatolojide Seçme Konular Z 3 10
12016021 Bilgi İşleme ve Psikopatoloji S 3 5
12016023 Psikoterapilerde Seçme Konular S 3 5
12016037 Davranış Biyokimyası ve Psikopatolojide İlaç Kullanımı S 3 5

 

II. Dönem

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S Kredi ECTS**
12016022 Klinik Psikolojide Araştırma Yöntemleri Z 3 8
12016014 Grup Psikoterapileri S 3 6
12016036 Bilişsel Davranışçı Terapiler Z 3 6
12016026 Belleği Nörobiyolojisi S 3 6

 

III. Dönem

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S Kredi ECTS**
12016007 Grup Psikoterapileri Süpervizyonu S 3 10
12016025 Bilişsel Davranışçı Terapiler Süpervizyonu Z 3 10
12016027 Gestalt Terapileri S 3 5
12016029 Aile Terapileri S 3 5
12016039 Süpervizyonlu Çocuk Kliniği Pratiği (Staj) Z 3 15

 

IV. Dönem

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S Kredi ECTS**
12016032 Gestalt Terapileri Süpervizyonu S 3 10
12016034 Aile Terapileri Süpervizyonu S 3 10
12016038 Süpervizyonlu Yetişkin Kliniği Pratiği (Staj) Z 3 15
Klinik Psikoloji Semineri – DR Z 5

*Bu program “EuroPSY Yönetmeliği” çerçevesinde “Psikolog Doktor” olarak alanda çalışabilmek için öngörülen bütün koşullara uygun olarak yürütülmektedir.

**Seminer dersi dahil, en az 60 ECTS kredi ders almak zorunludur.