DTCF Psikoloji bölümü tarihçesine erişmek için tıklayınız.

Psikoloji, insan davranışlarını, duygularını, zihinsel ve gelişimsel süreçlerini bilimsel yöntemlere dayanarak açıklamaya; insan ve hayvan davranışlarını anlamaya çalışan temel bir bilim dalıdır. Psikoloji bilimi, yöntem olarak deney, ölçek, sistematik gözlem gibi bilimsel metotlardan yararlanmakta olup, bireysel bazda ortaya çıkan davranış örüntülerini sistematikleştirerek istatistiksel verilere dayalı bilimsel bilgi elde edilmesine olanak sağlar. Temel bilimden uygulamalı bilime kadar geniş bir yelpazeye sahiptir.

Psikoloji bilimi, sosyal psikoloji, klinik psikoloji, deneysel psikoloji, gelişim psikolojisi, psikometri gibi farklı anabilim dallarından oluşmaktadır. Her anabilim dalı, sağlık, eğitim, endüstri ve siyaset gibi pek çok farklı alanla etkileşimde bulunarak disiplinler arası geniş açıklamalar yapmaya izin verir. Ayrıca, klinik psikoloji, gelişim psikolojisi ve endüstri psikolojisi gibi anabilim dalları insan hayatında günlük olarak kullanabilecek uygulama bilgileri elde etmeye olanak sağlar.

Bölümümüz üniversiteye giriş sınavından alınan eşit ağırlık puanı temelinde öğrenci almaktadır. Lisans eğitiminin ilk yılında psikolojiye giriş dersinin yanısıra araştırma yöntemleri, istatistik, fizyoloji gibi psikoloji eğitimini destekleyecek dersler verilmektedir. İkinci yıldan itibaren klinik psikoloji, deneysel psikoloji, sosyal psikoloji ve gelişim psikolojisi anabilim dallarına ait zorunlu ve seçmeli dersler ile temel bilgilerin arttırılması amaçlanmaktadır. Öğrencilerimiz, eğitim süreci boyunca felsefe ve sosyoloji gibi diğer bilim dallarından da seçmeli dersler alarak farklı bakış açılarına sahip olurlar. Ayrıca, lisans programı kapsamında sağlanan stajlar ile öğrencilerimiz, çalışma alanındaki yönlerini belirleyebilmektedirler.

Bölümümüz, klinik psikoloji, deneysel psikoloji, sosyal psikoloji ve gelişim psikolojisi olmak üzere dört anabilim dalından oluşmaktadır. Sosyal psikoloji ve klinik psikoloji alanlarında yüksek lisans ve doktora programları; gelişim psikolojisi alanında da yüksek lisans programı açılmaktadır.

Bölüm öğrencileri psikolog unvanı ile mezun olmakta ve hem uygulama hem de akademide olmak üzere pek çok alanda iş imkânı bulabilmektedirler. Uygulama alanında, hastanelerin psikiyatri, pediatri, onkoloji vb. kliniklerinde, özel ya da resmi kurumların anaokulu ve kreşlerinde, özel eğitim merkezlerinde, cezaevlerinde, rehberlik ve danışma merkezlerinde, fabrika ve işletmelerde, psikoteknik merkezlerde psikolog olarak çalışabilmektedirler.

Son yıllarda psikolojiye artan ilginin doğal bir sonucu olarak çeşitli üniversitelerde psikoloji bölümleri açılmış ve bu alanlarda  çalışacak uzmanlara ihtiyaç artmıştır. Mezunlarımız, sosyal psikoloji, klinik psikoloji, deneysel psikoloji, gelişim psikolojisi gibi anabilim dallarında uzmanlaşarak akademisyen ve araştırmacı olarak çalışabilmektedirler.

Bölümümüz psikoloji lisans eğitimi Türk Psikologlar Derneği tarafından 2019 yılına kadar akredite edilmiştir.

Bölümümüz hakkında bilgi edinebilmek için hazırlanan bölüm broşürüne erişmek için tıklayınız.

Adsız