Ağırlıklı olarak deneysel ve bilişsel psikoloji alanlarında çalışmalar yapan akademisyen ve lisansüstü öğrencileri bir araya getirmeyi, alanın akademik ilgi ve araştırma konularını paylaşabilmeyi hedefleyen Deneysel-Bilişsel Psikoloji Sempozyumu – III bölümümüzün ev sahipliğinde 2-3 Eylül 2015 tarihinde gerçekleştirilmiştir.