Toplumsal sorunlara ve siyasal konulara ilgi duyan psikoloji alanında eğitim gören yüksek lisans ve doktora öğrencilerini, toplumsal meselelerde uzmanlaşmış akademisyenlerle buluşturma amacıyla “Psikoloji Konferansları: Siyaset Psikolojisi ve Toplumsal Sorunlar” başlıklı etkinlik 19-20 Şubat 2015 tarihinde gerçekleştirilmiştir.