Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Psikoloji Bölümü tarafından gerçekleştirilen bu etkinliğin temel amacı, toplumsal sorunlara ve siyasal konulara ilgi duyan psikoloji alanında eğitim gören yüksek lisans ve doktora öğrencilerini, toplumsal meselelerde uzmanlaşmış akademisyenlerle buluşturmaktır.

Ayrıntılı bilgi için: siyasetpsikolojisi2015.wordpress.com

afiş-enson